Zaper

Najuprošćenije rečeno, zaper je aparat koji generiše pulsirajuću struju male voltaže u precizno određenom frekventnom opsegu, nastao na osnovu rada dr Hulde Klark. Primenjuje se u tretmanu mnogih bolesti;

Na tržištu se mogu pronaći razne verzije zapera – od najjednostavnijeg aparata koji proizvodi samo jednu, osnovnu, frekvenciju, do znatno složenijih aparata u kojima su zastupljene frekvencije za svaku bolest ponaosob…

Jedan takav uređaj, koji nosi komercijalno ime “Indigo Zaper” imao sam prilike da testiram.

Ovaj Zaper ima preko 60 programa koji se lako biraju preko jednog dugmeta, a sve se prati na ekranu samog zapera.

Uređaj je kompaktan, sa ugrađenom punjivom baterijom.

Komande se nalaze sa prednje strane – na prednjoj ploči nalaze se: glavni prekidač (1), dugme za izbor programa (2), utičnica za elektrode (3) i utičnica za punjač baterije (4). Sa gornje strane je ekran na kome se prati rad zapera – na njemu je prikazan program koji se koristi, frekvencija koja je trenutno aktuelna, nivo napunjenosti baterije i – obaveštenje da li pravilno držite elektrode.

Kako izgleda terapija zaperom? Vrlo jednostavno – priključite elektrode, uključite uređaj, izaberete program i držite elektrode koliko je predviđeno programom (podaci koji se dobijaju uz zaper).

Indigo zaper ima impozantnu listu terapija za razne bolesti:

dr Jovan Todorović

Tesline energetske ploče