Tahjoni leče i podmlađuju

Malene čestice, brže od svetlosti, mogu da pomognu u lečenju hroničnih bolesti – od reumatizma do depresije, a tahjonizovani materijali ubrzavaju detoksikaciju organizma, regulišu apsorpciju vitamina i minerala, povećavaju koncentraciju životne energije i regenerišu tkiva.

Priču o čestici nazvanoj “tahjon” su nezavisno jedan od drugog javnosti predstavili fizičari Džerald Fajnberg i Džordž Saderšan. Fajnberg je još 1966. godine opisao postojanje neuhvatljive, neograničene količine energije brže od svetlosti. On je smislio ime – tahjon (tahion). To neverovatno informaciono telo koje je Fajnberg predstavio, jeste karika koja nedostaje u objašnjenju zbog čega većina energetskih uređaja koji koriste slobodnu energiju zaista funkcioniše i odakle zapravo povlače isceljujuću energiju.

Živa bića su se razvila i evoluirala učeći kako da prikupljaju energiju tahjonskog polja, nastavljajući i dalje da evoluiraju razvijanjem sve sofisticiranijih načina da pristupe resursima tog polja. Nervni sistem i mozak nisu ništa drugo do izuzetno sofisticirana antena i prijemnik koji apsorbuje, procesuira i transformiše resurse tahjonskog polja u mišljenje, aktivnosti i kreativnost.

Tahjonsko polje osećamo svojim čulima, umom i duhom kao topao, prijatan, energetski i isceljujući osećaj. Iscelitelji su naučili kako da pristupe resursima tahjonskog polja i iz njega povuku svoje isceliteljske moći daleko efikasnije od običnih ljudi.

Univerzalni terapeut

Energetska medicina poznaje mnogobrojne generatore energije koji poboljšavaju zdravlje. Najpoznatija je Teslina purpurna ploča koja je izvor ultravisokofrekventnih vibracija životne energije. Purpurne ploče su okružene energetskim poljem, a ta energija prožima sva živa bića: biljke, životinje i ljude. Međutim, spektar njihovog dejstva je ograničen. Tahjonske ploče su nadogradnja ovih isceljujućih uređaja. I jedne i druge su antena za tahjone, ali ih Teslina ploča ispušta pomalo nekontrolisano, jer se aluminijum od kojih su napravljene, pokazao kao materijal isuviše male atomske gustine. Materijal idealan za tahjonizaciju, poznat milenijumima, je – bronza. Osnova ove legure je bakar, a njegova kristalna struktura je idealnog geometrijskog oblika i još idealnije atomske mase.

Šta ove ploče mogu konkretno da učine za naše zdravlje? Najjednostavniji eksperiment može izvesti svako od nas. Ako na Tahjonsku ploču stavite čašu sa vodom, posle nekoliko minuta voda će poprimiti drugačiji ukus. Ako njome zalivate cveće, ono će procvetati ranije. Slični efekti mogu sa postići i sa klasičnom Teslinom purpurnom pločom. Ali, postoje i razlike. Ako imate problema sa sinusima, Teslinoj ploči je potrebno više vremena da deluje i nju je poželjno staviti na bolno mesto. Tahjonske ploče deluju brže i nije ih potrebno prislanjati na mesto bola. Najčešće se koriste tako što se drže u ruci, na udaljenosti desetak centimetara od tkiva. Reakcija je najčešće gotovo trenutna, a neki terapeuti pojačavaju dejstvo tako što Ploču okreću u smeru kazaljke na satu, nekoliko puta. Ceo tretman ne traje duže od pet minuta.

Tahjonske ploče koriste se u sledeće svrhe:

– za balansiranje, isceljenje i održavanje harmonije tela, uma i duha

– čiste negativnu energiju

– energizuju i optimizuju hranu i vodu

– povećavaju lični energetski nivo

– jačaju fizičku snagu, otpornost i izdržljivost organizma i eliminišu umor

– poboljšavaju kvalitet spavanja i sna

– usporavaju proces starenja, redukuju stres, pomažu u obnavljanju DNK i jačaju biološke funkcije

– štite od toksina iz okoline i elektromagnetnih zračenja

– funkcionišu kao jak psihički štit

– pojačavaju psihičke sposobnosti, intuiciju i svest i td.

Besplatna energija

Još početkom 20. veka, Nikola Tesla je uspeo da stvori elektricitet direktno iz nevidljivog izvora koji je nazvao „slobodna energija“. Uz pomoć tog svog izuma mogao je da osvetli trospratnu zgradu i da putuje automobilom koji nema nikakvog vidljivog izvora energije brzinom od 90 milja na sat. Ali Teslino otkriće je izgubljeno kada su njegova laboratorija i sva istraživanja nestali u požaru.

Naučnik po imenu Mori je, razmišljajući na isti način kao Tesla, uspeo da napravi mašinu koja je generisala elektricitet od 50 kilovata. Nije mu dozvoljeno da patentira svoj izum, uz objašnjenje da nema vidljivog izvora energije! U međuvremenu je naučnik stradao pod veoma sumnjivim okolnostima!

Dvojica naučnika, radeći nezavisno jedan od drugog, 1966. su istovremeno došla do zaključka da postoji energija koja putuje brzinom većom od brzine svetlosti i da se njeno postojanje može dokazati prema kvantnoj fizici. Jedan od njih, Fajnberg, nazvao ju je tahjonskom energijom. Godine 1995. fizičar Ernst Vol napisao je knjigu Fizika tahjona (Ernst Wall – The Physics of Tachyon), u kojoj opisuje proces povezivanja energije Nulte Tačke sa tahjonom i način na koji tahjon tada postaje katalizator za sve fizičke oblike života.

Tahjon je elementarna, hipotetička subatomska čestica koja se kreće brže od svetlosti. Jezikom specijalnog relativiteta rečeno, tahjon bi bio čestica sa prostorom od četiri impulsa (momentuma) i imaginarnim odgovarajućim vremenom. Pošto se tahjon kreće brže od svetlosti, ne možemo videti njegovo približavanje. Kada tahjon prođe blizu nas, mogli bismo da vidimo dve njegove slike – približavanje i odlazak – u suprotnim pravcima.

Kako se postojanje tahjonskog univerzuma ne može dokazati trenutno dostupnim instrumentima, tahjonska teorija je nastala na osnovu istraživanja primetnih efekata. U tahjonskoj teoriji granica između metafizike (koja se bavi nefizičkim realnostima) i fizike (koja se bavi fizičkim realnostima) postaje krajnje zamagljena, zbog čega nije dobro primljena od strane nekih fizičara, uprkos činjenici da su koncepti negativne mase, pozitrona (pozitivnih elektrona) i drugih karakteristika koje podržavaju istinitost tahjonske teorije – eksperimentalno dokazani.

Tahjonska energija je sveprisutna, a opet potpuno bezopasna po biološke organizme. Vakuum u običnoj električnoj sijalici (Edisonova sijalica) sadrži dovoljno tahjonske energije da izazove ključanje svih okena na planeti. Sa druge strane, tahjonska energija koja se materijalizuje u vidljivom univerzumu je blagotvorna za sve oblike života i ne nanosi im nikakvu štetu. tahjonsko polje energijom snabdeva sve žive organizme sve dok se ne postigne ravnoteža, a zatim usporava do trenutka kada ponovo bude prizvano.

Savršena informacija

Informacija koju sardži tahjonska energija je savršena. Jedino što nam je potrebno za postizanje zdravlja i ravnoteže života je slobodni protok Energetskog Kontinuuma. Drugim rečima, neophodno je da postanemo superprovodnici tahjonske energije tako, što ćemo joj omogućiti da teče kroz sve slojeve naših suptilnih, nevidljivih tela. Dok ta energija teče u naše materijalne ćelije, ona kompletno organizuje čitav metabolizam u savršeno izbalansiranom maniru, što je način na koji je i zamišljena funkcija našeg organizma.

Ukoliko je bilo koji sloj sistema suptilnih tela blokiran, energija neće teći slobodno nadole do sledećeg nivoa. Od tog blokiranog nivoa pa nadalje, javiće se značajni manjak energije. Blokade na bilo kom suptilnom sloju sprečavaju da tahjonska energija protiče slobodno ka materijalnom telu. Upravo zbog toga blokade suptilnih tela pokreću i izazivaju mnoge bolesti. Time se objašnjava i zbog čega naša psihološka stanja utiču na naša fizička tela. U stvari, emocionalno i mentalno telo su toliko suptilni, da nisu u direktnoj vezi sa psihičkim telom. Pošto protok informacija životne sile koje organizuju naš metabolizam takođe teče kroz mentalno i emocionalno telo, javlja se indirektni uticaj kada su ta tela blokirana. Veće blokade na kraju izazivaju pojavu psihičkih bolesti.

Eksperimentalno je dokazano da Tachyon Gold ploča ubrzava zrenje i poboljšava kvalitet paradajza i drugih kultura

Ta informacija je osnova za stvaranje mnogih energetskih-isceljujućih sistema različitih frekvencija. Znamo za fotonsku energiju, za energiju kristala, magneta, orgonsku energiju, akupunkturu svetlom, radioničke uređaje, fotonsko svetlo, elektromagnetnu i zvučnu terapiju – a sve se koristi kao zdravstvena terapija.Naravno, svi ovi energetski sistemi dobro rade jer svi imaju potencijalnu sposobnost da uklone neke blokade, da razbiju začepljene džepove u određenim slojevima sistema energetskih tela kroz koje energija ne može da protiče slobodno.

Međutim, energetske terapije frekvencijama imaju dva ograničenja. Jedno je da su sve te energije ograničene na određenu frekvenciju.

Drugo ograničenje je što je efekat bilo koje posebne frekvencije određen prirodom te frekvencije. Fotonska energija, orgonska energija ili elektromagnetna energija, na primer, mogu pomoći jer svaka ima određene karakteristike koje snažno deluju na ljudsko telo da krene u određenom pravcu. Međutim, ukoliko nam nisu potrebne baš te određene frekvencije, takve energije mogu biti i štetne. Orgonska energija može da leči, ali od orgonske energije se možete i razboleti. Potrebni su znanje i iskustvo da bi se pravilno i bezbedno koristili ti suptilni energetski uređaji.

Tahjonska energija je potpuno drugačija od svega ovoga. Ona nije precizno definisan tip energije, već u sebe zapravo uključuje – sve energije. Šta god krene loše u našem fizičkom telu ili suptilnim telima, može se ispraviti primenom specifičnih informacija za taj specifični proces. To je moguće putem tahjonske energije, jer je ona povratak Energiji Nulte Tačke. To je nešto što nijedna frekvencija ne može da uradi. Sve frekvencije su samo deo celine, deo onoga što je utkano u Energiju Nulte Tačke, ali su sve frekvencije limitirane svojim specifičnim efektima. Tahjon je totalno nespecifičan. Ono što on daje našem organizmu, našem telu, našim suptilnim telima jeste šansa da stvore kakav god efekat je potreban. A kako su naša tela neverovatno inteligentna, uvek će stvoriti efekat koji im čini dobro.

Teslin doprinos

Tahjonizacijom se restruktuiraju određeni prirodni materijali na submolekularnom nivou, čime se stvara permanentna tahjonska antena sposobna da fokusira energiju. Način da se razni materijali pretvore i kolektore tahjona pronašli su nezavisno jedan od drugog dr Dejvid Vagner i dr Robert Rankofski. Obojica su pošla od eksperimenata koje je sprovodio Nikola Tesla izučavajući nehercijanske talase. Uređaji za tahjonizaciju materijala, u svojoj suštini, jesu modifikovani Teslini generatori.

Tajna balansa

Tahjonska energija razlikuje se od drugih formi energije po tome što ne pripada elektromagnetnoj realnosti. Prema profesoru Tajleru sa Stenforda, tahjoni postoje u magneto-električnoj (etarskoj) realnosti. Otuda i njene tako neobične karakteristike. Najvažniji aspekat tahjonske energije je njena zapanjujuća sposobnost da stvori red iz haosa ili, rečeno naučnim jezikom, antientropiju. Entropija je tendencija stvari da se kreću ka stanju većeg nereda. Tahjonska energija ima suprotan efekat (negativna entropija), čime zapravo promoviše postizanje više harmonije i balansa. Druga zapanjujuća karakteristika tahjonske energije je njen potencijal nulte tačke. Sve u fizičkom svetu ima specifičnu talasnu dužinu, rezonancu i polaritet (+/- ili neutralni). Energija Nulte Tačke (nedirekcionalna) to sve nema, što znači da poseduje sposobnost simultane organizacije čitavog multidimenzionalnog spektra energija. To utiče na osobu na jedinstven način, zavisno od njenih energetskih potreba. Tahjonska energija organizuje i održava pravilan balans i protok životne sile kroz sistem meridijana u ljudskom telu.

Jačanje imuniteta

Tahjonski materijali ubrzavaju proces isceljenja, oslobađaju naše telo bola, jačaju kosti i štite od osteoporoze. Usporavaju proces starenja, neguju našu pinealnu žlezdu, što su potvrdila i nezavisna medicinska istraživanja u SAD. U suštini, tahjonski proizvodi nam pomažu da se uštimujemo sa samim kvantnim poljem.

Kod ljudi koji rade sa elektronskom opremom i onih koji osećaju umor posle vožnje automobilom, smanjuje se osećaj umora zahvaljujući tahionskim materijalima..

Naizmenična struja koja menja polaritet 50 puta u sekundi, može u slabim električnim poljima koja okružuju naše ćelije da izazove efekat dezorganizovanosti. Ćelijska dezorganizovanost je karakteristična za etiologiju (uzrok) kancera. Neka istraživanja ukazuju da ljudi koji rade kraj kompjuterskih terminala i drugih električnih aparata imaju veću incidencu oboljevanja od kancera. Jačanjem električnog i etarskog polja tela (aura) uz pomoć tahjonskih proizvoda smanjuju se štetni efekti.

Sve o tahjonima pročitajte – klikni ovde

Tesline energetske ploče