Energija nulte tačke

Prema kvantnoj fizici, materijalni univerzum nije ništa drugo do veoma gusta forma energije. Sve što postoji u ovom univerzumu, od najsuptilnijeg, rafiniranog sveta energetskih struktura do najukupnije, najgušće oblasti materije, nalazi se u energetskom kontinuumu. Energija konstantno teče iz ovih visoko rafiniranih suptilnih oblasti – počevši od kauzalnog ili super kauzalnog sveta, kako se o tome govori u joga učenjima, da bi se kretala nadole niz astral, etarske i elektromagnetne nivoe i konačno stigla do materijalnih oblasti postojanja.

Sve što postoji na Zemlji, postoji u okviru sopstvenog energetskog kontinuuma, a naša tela su savršen primer toga. Kao dodatak materijalnom, fizičkom telu koje opažamo svojim čulima, postoji i nekoliko slojeva energetskih tela.

Kroz sve te slojeve energije, Energetski Kontinuum teče od najviših, najrafiniranijih suptilnih tela dole do materijalnog tela. Energija koja teče kroz energetski kontinuum dolazi iz jednog izvora. U Indiji se on naziva Božanskom Majkom. Hrišćanstvo ga zove Svetim Duhom, a u mnogim savremenim, Nju Ejdž duhovnim učenjima naziva se Kosmičkom Energijom.

Za kvantnu fiziku to je Energija Nulte Tačke, Slobodna Energija ili Kvantno Polje. Ona je bezoblična, brža od svetlosti i sveprisutna. Beskrajno je inteligentna i sadrži sve što je potrebno da se stvori savršena forma. Ne okreće se, ne oscilira i nema gravitaciono privlačenje. Ovde treba napomenuti da Energiju Nulte tačke ne treba mešati sa posebnom formom energije kakve su, na primer, aastralna ili etarska. Energija Nulte Tačke nema nikakvu formu. Ona je izvor svega. Sve oblasti suptilnih energija su samo deo Energetskog Kontinuuma.

Energija polja Nulte Tačke ne samo što bi u bliskoj budućnosti mogla da nam obezbedi večni izvor slobodne energije za rad električnih uređaja, već je nešto što menja čitavu našu kosmologiju, naš pogled na svet, shvatanje i iskustvo egzistencije. Ona je istinska duhovna matrica života.

Tesline energetske ploče